Historia TPT
Statut
Skład Zarządu
Publikacje
Dzikovia
Pomniki
Medale
 
 

   

Witamy na stronie
Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega

Siedziba TPT

 

Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega to lokalne stowarzyszenie działające na rzecz miasta Tarnobrzega, skupiające grupę ludzi, których łączy chęć działania społecznego. Szczególnym obszarem zainteresowania Towarzystwa jest poznawanie historii i tradycji miasta oraz wykorzystywanie ich do twórczego działania na rzecz lokalnej społeczności. Przejawia się to w fundowaniu przez TPT pomników i tablic pamiątkowych, wspieraniu merytorycznej działalności Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, przygotowywaniu i publikowaniu wydawnictw o tej tematyce, organizacji i uczestnictwie w uroczystościach i obchodach rocznicowych. Stałym elementem działalności TPT jest wydawanie jedynego kwartalnika społeczno-kulturalnego, ukazującego się w Tarnobrzegu „Dzikovia”. Pismo jest wydawane wyłącznie ze środków własnych TPT, z położeniem nacisku na wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Od roku 2001 Towarzystwo honoruje osoby szczególnie zasłużone dla TPT, Tarnobrzega i kultury polskiej Medalem imienia króla Stanisława Leszczyńskiego.

 
 
Web site design © 2007 your company