Historia TPT
Statut
Skład Zarządu
Publikacje
Dzikovia
Pomniki
Medale
 
 
 

Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega
jest wydawcą
kwartalnika społeczno-kulturalnego Dzikovia

Rok 1998


Dzikovia nr 1
Od redaktora Naczelnego
Adam Wójcik

Zamek Tarnowskich w Dzikowie - propozycja przyszłości
Tadeusz J. Zych
Ekologia (Z programu wyborczego TPT)
Zygmunt Gloger "Encyklopedia Staropolska"
Ze starych ksiąg...
Adam Wójcik
Moje miasto...

 

 

Dzikovia nr 2

 

Od redaktora Naczelnego
Aleksandra Janas

Dzikowski Ślad w biografii Mickiewicza
Katarzyna Zych
Czy nas na to stać?
Małgorzata Bonarek
Stowarzyszenie Przyjaciół Polaków Na Wschodzie - Kartka z podróży do Wilna
Wacław Łużycki
Koniec województwa
Adam Wójcik
Klasztor oo. Dominikanów
Tadeusz Wojteczko
Powyborcze refleksje
Jan Rawski
Barbórkowe wspomnienia
Adam Wójcik
Dzikowska Madonno!

Rok 1998Rok 1999Rok 2000Rok 2001Rok 2002Rok 2004Rok 2005
Rok 2006Rok 2007Rok 2008Rok 2009Rok 2010Rok 2011Rok 2012
Rok 2013

Web site design © 2007 your company