Historia TPT
Statut
Skład Zarządu
Publikacje
Dzikovia
Pomniki
Medale
 
 
 

Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega
jest wydawcą
kwartalnika społeczno-kulturalnego Dzikovia

Rok 1999


Dzikovia nr 3
Od redaktora Naczelnego
Aleksandra Janas

Urodziny wielkiego Adama
Adam Wójcik
Ostatni z wielkich
Stanisław Szymański
Tarnobrzeski sport w latach międzywojennych
Tadeusz Wojteczko
Papież Jan Paweł II w Sandomierzu
Adam Wójcik
Pomnik Bartosza Głowackiego
Jan Rawski
Początki Kopalni Siarki w Piasecznie
Andrzej Lesiczka
Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe
Adam Wójcik
Tarnobrzeżanin z Rzędowic
 

Dzikovia nr 4
Od redaktora Naczelnego
Juliusz Słowacki

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
Aleksandra Janas
Rok wielkich romantyków
Ferdynand Kuraś
W hołdzie Słowackiemu
Julisz Słowacki
Pan Tadeusz
Adam Wójcik
Arcydzieło Berniniego
Aleksandra Janas
Ostania lasowiaczka
Jan Grandys
Ordery, odznaczenia, medale, odznaki w tradycji polskiej państwowości
Jan Rawski
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich
Wacław Łużycki
Tarnobrzeg - gród Leliwitów
Adam Wójcik
Medal "papieski" TPT
Jan Rawski
Opowieści kopalniane (ciąg dalszy)
Andrzej Lesiczka
Tarnobrzeskie Towarzystwo Uwłaszczeniowe i jego działalność na tle problemów Tarnobrzega
Adam Wójcik
Na miechocińskim wzgórzu...
 

Dzikovia nr 5
Od redaktora Naczelnego
Stanisław Szymański

Wspomnienia z września 1939 roku
Aleksandra Janas
Józef Sarna - obrońca Tarnobrzega
Adam Wójcik
Panorama Racławicka w Tarnobrzegu
Dorota Kozioł
W sercu mu Polska urosła
Adam Wójcik
Klasztor ss. Dominikanek
Bibliofil
Przewodnik do d... (donikąd)
Jan Rawski
Opowieści kopalniane (ciąg dalszy) o szatniarzu, Gomułce i kościółku w Chodkowie
Jan Lechoń
Piłsudski
Adam Wójcik
Cztery pory roku...
 

Dzikovia nr 6
Od redaktora Naczelnego
Michał Marczak

Wilija w tarnobrzeskiem
Jan Rawski
Tradycje i obyczaje górnicze
Adam Wójcik
Zamek w Dzikowie
Tadeusz Wojteczko
List otwarty do Pana Marka Siwca Ministra kancelarii prezydenta RP
Aleksandra Janas
Spacerkiem po Krakowie
Jan Rawski
Podpułkownik Henryk Reyman
Tadeusz Wojteczko
Róbta co chceta!!!
Adam Wójcik
Kolędowe życzenia

Rok 1998Rok 1999Rok 2000Rok 2001Rok 2002Rok 2004Rok 2005
Rok 2006Rok 2007Rok 2008Rok 2009Rok 2010Rok 2011Rok 2012
Rok 2013

Web site design © 2007 your company