Historia TPT
Statut
Skład Zarządu
Publikacje
Dzikovia
Pomniki
Medale
 
 
 

Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega
jest wydawcą
kwartalnika społeczno-kulturalnego Dzikovia

Rok 2000


Dzikovia nr 7
Od redaktora Naczelnego
Adam Wójcik

Odejście Wielkiego Kanclerza
Aleksandra Janas
Malarstwo Bieszczadzkich Połonin
Dorota Kozioł
Nie ma Cię, Mateńko...
Tadeusz Wojteczko
Trzynastego, godzina 17.17
Piotr Duma
W prasie pisali...
Bibliofil
Nowe Tarnobrzeżana
Adam Wójcik
Kościół w Miechocinie
Jan Rawski
Moje żeglarskie wspomnienia
Dorota Kozioł
Sto lat, sto lat... niech grają nam!
Jan Rawski
Jan Fecko
 

Dzikovia nr 8
Od redaktora Naczelnego
Aleksandra Janas

Powrót wielkiego odnowiciela
Anna Polczak
Sigillum Civis Virtuti
Adam Wójcik
Ryszard Poznakowski
Adam Wójcik
II zjazd rodu Tarnowskich w Dzikowie
Jan Rawski
Młodzieńcze wspomnienia z lat okupacji hilerowskiej
Piotr Duma
W prasie pisali... (II)
Stanisław Szlęzak
200 numer "Gazety Lwowskiej"
Adam Wójcik
Moja nadzieja
 

Dzikovia nr 9
Od redaktora Naczelnego
Aleksandra Janas

II zjazd rodu Tarnowskich
List otwarty TPT
List otwarty TPT w sprawie pomnika Bartosza Głowackiego
Aleksandra Janas
Z Uniwersytetem Jagiellońskim do Rzymu
Wacław Łużycki
Cenne pozycje
Adam Wójcik
Piotr Janczerski
Aleksandra Janas
Henryk Welsyng - tarnobrzeski van Gogh
Stanisław Szlęzak
Z Ukrainy do Polańczyka
Adam Wójcik
Dworzec kolejowy
Tadeusz Wojteczko
Granice tolerancji
Adam Wójcik
W dzikowskim parku
 

Dzikovia nr 10
Od redaktora Naczelnego
Wacław Łużycki

Tarnobrzeg w XX wieku
Aleksandra Janas
- Michał Marczak, dziejopis Tarnobrzega
- Narodowe Święto Niepodległości w Tarnobrzegu
- Porucznik Józef Sarna

Jerzy Jaskiernia
W Wiecznym Mieście
Adam Wójcik
Dominikańska chorągiew
Adam Wójcik
Spichlerz dworski na Wymysłowie
Adam Wójcik
Seweryn Krajewski
Adam Wójcik
U przełomu

Rok 1998Rok 1999Rok 2000Rok 2001Rok 2002Rok 2004Rok 2005
Rok 2006Rok 2007Rok 2008Rok 2009Rok 2010Rok 2011Rok 2012
Rok 2013

Web site design © 2007 your company