Historia TPT
Statut
Skład Zarządu
Publikacje
Dzikovia
Pomniki
Medale
 
 
 


Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega

Początki T P T sięgają lat 1967 – 1971, kiedy to na kanwie Klubu Miłośników Tarnobrzega, Towarzystwa Miłośników Ziemi Tarnobrzeskiej i Tarnobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego, powstało Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega. Choć na początku 1978 r. Wojewoda tarnobrzeski wydał zarządzenie o wstrzymaniu działalności i konieczności reorganizacji Towarzystwa, a w ten sposób podporządkowaniu sobie i kontrolowaniu, TTK – bez własnej siedziby, praktycznie bez środków finansowych i poparcia władz - oparło się zakusom wojewody i przetrwało do dziś. Nie bez znaczenia jest fakt, iż właśnie w 1976 roku funkcję prezesa i głównego organizatora objął Edward Antończyk. On to przeprowadził istotne zmiany w Statucie i zdynamizował działalność Towarzystwa, doprowadzając do podjęcia cennych inicjatyw krzewiących i propagujących historię i tradycje naszego miasta. W 1981 roku ostatecznie przyjęto nazwę TPT a to dramatyczne dziesięciolecie okazało się niezwykle bogate w osiągnięcia Towarzystwa. Oprócz sprawdzonych form działalności- spotkania, odczyty – TPT poważnie zajęło się upamiętnianiem miejsc, wydarzeń i postaci historycznych, zasłużonych dla miasta, inicjując, gromadząc środki bądź fundując pomniki i tablice pamiątkowe w różnych punktach naszego miasta, np. Pomnik Jędrusiów (patrz: pomniki) oraz medale, które w brązie i brązie srebrzonym zrealizowała Mennica Państwowa. 

Największym, bez wątpienia, sukcesem na polu utrwalania historii i tradycji, było zorganizowanie Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega w zabytkowym spichlerzu. Postulat wpisywany do wszystkich statutów i dokumentów programowych, doczekał się realizacji w latach 1989-1991, i chociaż warunki czasów transformacji nie pozwoliły na prowadzenie tej instytucji przez TPT, Muzeum realizuje w pełni profesjonalnie nakreślony w 1987 roku program. Sukcesem jest również dorobienie się własnej, pięknej siedziby, Klubu pod Leliwą, który jest własnością TPT, gdzie mieści się pokój Zarządu i obecnie sklep Veritas. Podnoszoną wciąż przez TPT była kwestia rewaloryzacji zespołu zamkowo-parkowego w Dzikowie. I choć nie udało się osiągnąć sukcesu na tym polu, to przecież TPT już w 1985 roku zawiązało Społeczny Komitet Rewaloryzacji zamku w Dzikowskiego, z końcem 1989 roku nawiązało kontakt z Tarnowskimi w sprawie powrotu zbiorów dzikowskich do remontowanego spichlerza a przede wszystkim „wprowadziło” sprawę Dzikowa do świadomości Tarnobrzeżan. Do osiągnięć TPT należą również wydawnictwa, nierzadko pionierskie, jak 70-lecie gimnazjum czy pierwsze kalendarium Tarnobrzega. TPT zainicjowało tez prace nad monografią Tarnobrzega, która, po wielu latach ukazała się nakładem MHMT ( tom I w 2005, tom II w 2010 roku ) oraz sprawiło, iż w kalendarzu miasta pojawiły się nowe tradycje; msze św. 13 września na cmentarzu wojennym w intencji por. Sarny i poległych żołnierzy, 21 grudnia w kaplicy zamkowej – za ofiary tragicznego pożaru zamku, a 9 stycznia modlitwa i apel poległych pod pomnikiem Jędrusiów.

Te osiągnięcia nie byłyby możliwe bez pracy członków TPT a zwłaszcza jego długoletnich prezesów – Edwarda Antończyka, który ustąpił, ze względu na stan zdrowia w 1995 r. - i Adama Wójcika, który z rozmachem kontynuuje dzieło swego poprzednika do dziś. Dzięki nim właśnie TPT otrzymało wiele wyróżnień na forum ogólnopolskim, m.in wpis do Złotej Księgi Towarzystw Regionalnych. Niewątpliwym wyróżnikiem TPT jest wydawany od 1998 roku kwartalnik społeczno-kulturalny Dzikovia, zawierający wiele tekstów historycznych, dokumentalnych i publicystycznych, przybliżających i omawiających ważne zagadnienia i postaci z przeszłości i dnia dzisiejszego, oraz kolejne nowe publikacje jak choćby Sztambuch Tarnobrzeski.

 
Web site design © 2007 your company