Historia TPT
Statut
Skład Zarządu
Publikacje
Dzikovia
Pomniki
Medale
 
 
   

Wiadomości

 

TPT jest organizacją pożytku publicznego Nr KRS 0000200032
 prosi o przekazanie 1% podatku
na rehabilitację Jacka Czecha bądź cele statutowe

 

TPT jest współorganizatorem Czwartkowych Wieczorów Zamkowych, odbywających się przeważnie w trzeci czwartek miesiąca, udostępniając sprzęt do prezentacji multimedialnych. Terminy spotkań w 2013 roku:
17 stycznia, 21 lutego, 15 marca,18 kwietnia,16 maja, 20 czerwca,
19 września, 17października, 14 listopada i 19 grudnia

 

TPT było wraz z Muzeum Historycznym m. Tarnobrzega współorganizatorem uroczystości „Pamięci Juliusza Tarnowskiego” w 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, która odbyła się 22 stycznia 2013 roku na Zamku dzikowskim, z udziałem J.E.ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, Ordynariusza Sandomierskiego. Gawędę historyczną wygłosił dr Adam Wójcik, wiersze poświęcone Juliuszowi Tarnowskiego odczytała Aleksandra Janas a pieśni i kolędy powstańcze wykonał Piotr Szpara ( tenor). Obyła się też prezentacja pamiątek z okresu Powstania Styczniowego,
ze zbiorów MHMT i T. Milarskiego.


 

 

 

Web site design © 2007 your company