Historia TPT
Statut
Skład Zarządu
Publikacje
Dzikovia
Pomniki
Medale
 
 
 


Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega
jest fundatorem pomników i tablic pamiątkowych


Pomniki
 
Pomnik
Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”
 i ich dowódcy Władysława Jasińskiego
 
Pomnik
Poległym i Pomordowanym Mieszkańcom Tarnobrzega
 
Pomnik
Obrońcom Lwowa i Kresów Wschodnich
 
Pomnik
upamiętniający ofiary pierwszego nalotu niemieckiego na miasto    
 
Pomnik
 Marszałka Józefa Piłsudskiego

Tablice
 
Tablica
Twórcom i uczestnikom Konfederacji Dzikowskiej
 
Tablica
Michałowi Marczakowi, wieloletniemu i bohaterskiemu kustoszowi zbiorów dzikowskich
 
Tablica
Wojciechowi Wiąckowi z Machowa
- (z piaskowca na frontonie Muzeum)
niestrudzonemu bojownikowi o wolną Polskę i dobrobyt ludu wiejskiego
senator II Rzeczypospolitej
 
Tablica
Juliuszowi Słowackiemu i Fryderykowi Chopinowi,
w 150 rocz. śmierci
 
Tablica
Ks Hugonowi Kołłątajowi,
współtwórcy Konstytucji 3 Maja w 200 rocznicę jej uchwalenia
 
Tablica
Adamowi Mickiewiczowi, w 2oo lecie urodzin
 
Tablica
Stanisław Tarnowski,
historyk literatury polskiej,
profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Akademii Umiejętności
 w 160 rocznicę urodzin i 80 śmierci profesora
 
Tablica
Franciszkowi Wójtowiczowi, wspaniałemu kierownikowi szkoły powszechnej w Tarnobrzegu
 
Tablica
Stanisławowi Jachowiczowi
– przyjacielowi dzieci, bajkopisarzowi i poecie, twórcy literatury dla dzieci
na budynku Przedszkola nr 4, ul. Dekutowskiego
 
Tablica
Stanisławowi Jachowiczowi
– wybitnemu wychowawcy i nauczycielowi dzieci i młodzieży, poecie i pedagogowi
na budynku  Gimnazjum nr 1 ul. Szkolna
 
Tablica
Akademii Miechocińskiej, słynnej w XVI-XVIII wieku przykościelnej szkole
edukującej młódź
 
Tablica
Tadeuszowi Starostce, wybitnemu chirurgowi
i żołnierzowi Armii Krajowej,
w 15 rocznicę śmierci
 
Tablica
Siostrom Służebniczkom NMP, za 100 lat służby w tarnobrzeskim szpitalu
 
Tablica
Antoniemu Surowieckiemu, gorącemu patriocie, wybitnemu burmistrzowi Tarnobrzega...
 
Tablica
Edwardowi Antończykowi, niestrudzonemu piewcy historii i tradycji Tarnobrzega...
( wraz ze Spółdzielnią Stare Miasto)

 

do początku strony

Web site design © 2007 your company