Historia TPT
Statut
Skład Zarządu
Publikacje
Dzikovia
Pomniki
Medale
 
 
 


Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega
Wydawnictwa

„Szkoła w rysie historycznym i wspomnieniach”
- z okazji 70-lecia Gimnazjum, 1987r.
W opracowaniu Juliana Trojanowskiego
 
 
Tarnobrzeg 1593 – 1993,
 kalendarium ważniejszych wydarzeń ,w opracowaniu Edwarda Antończyka, 1993 r.
 

Józef Rawski, Wojciech Rawski
„Miechocin – kolebka Tarnobrzega”, w oprac. Jana Rawskiego, 1994 r.
 

Józef Rawski – „Wybrane zagadnienia dotyczące administracji kościelnej w widłach Wisły i Sanu”, 1997 r.
 
 Józef Rawski – „Piastowskie dzieje Puszczy Sandomierskiej. Gorzyce. Strażnice graniczne pierwszych Piastów”, 1997 r.
 
Wojciech Rawski – „Wspomnienia z wojny wrześniowej 1939 i obozu oficerskiego w Murnau”, 1998 r.
 
Stefan Truchim – „Konfederacja dzikowska,
Adam Wójcik – Stanisław Leszczyński
król Dzikowian”, 1997 r.
 
Biblioteczka Dziejów Tarnobrzega (razem z MHMT) – cykl kilkunastu książeczek o formacie A6, 20-40 stron o różnych zagadnieniach historycznych, m.in. Kolekcja dzikowska hr. Tarnowskich, Dzieje zamku w Dzikowie, Herb Leliwa, Jan Słomka i jego dzieło, Klasztor OO. Dominikanów, Tarnowscy na Dzikowie, Stanisław Jachowicz, Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Zawody uprawiane w dawnym Tarnobrzegu, Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe, Ceramika miechocińska, Michał Marczak, Wojciech Wiącek, Ferdynand Kuraś, Odwet. Jędrusie;
wydawane w latach 2006-2007
 
Adam Wójcik-Łużycki – „Sztambuch Tarnobrzeski", wiersze, laudacje, poemka - 2007 r.
 
Alfred Majewski – „Moja droga przez życie”
 – wspomnienia , 2007r.
 
Adam Wójcik-Łużycki – „Zamek Dzikowski w Tarnobrzegu. Dzieje i konserwacja”, 2013 r.

Web site design © 2007 your company